Bronce

Elementos coordinados

Barcelona Pensa 2015

Barcelona Pensa

Briefing

Crear una imatge pel festival i les seves aplicacions (web, cartellisme, programa). Cada activitat (conferències, cicles de cinema, tallers...) té el seu propi cartell i per tant s'ha de notar que tot forma part de la mateixa família gràfica.

Propuesta

Crear una identitat pròpia per cada activitat utilitzant un mateix llenguatge abstracte: només una línia i un color per visual. El cartell general està format per un mosaic dels icones resultants per reflectir la pluralitat i diversitat del festival.

Aportación

Sistema visual creat per comunicar les diverses activitats del Barcelona Pensa. El conjunt de símbols resultants configuren la identitat del festival.

Producción

D'entre les aplicacions creades destaquen els cartells propis de cada activitat (1200), el cartell general del festival (600), visuals per la web, el programa en format postal (3000) i diverses lones de gran format.

Credits

Autor
Genís Carreras
Cliente
Barcelona Pensa
Director de arte
Genís Carreras
Diseñador grafico
Genís Carreras
Ilustración
Genís Carreras
Copy
Barcelona Pensa
Tipografía
Helvetica Neue