Bronce

Elementos coordinados

Barcelona Pensa 2015

Cliente 
Barcelona Pensa

Briefing

Crear una imatge pel festival i les seves aplicacions (web, cartellisme, programa). Cada activitat (conferències, cicles de cinema, tallers...) té el seu propi cartell i per tant s'ha de notar que tot forma part de la mateixa família gràfica.

Propuesta

Crear una identitat pròpia per cada activitat utilitzant un mateix llenguatge abstracte: només una línia i un color per visual. El cartell general està format per un mosaic dels icones resultants per reflectir la pluralitat i diversitat del festival.

Aportación

Sistema visual creat per comunicar les diverses activitats del Barcelona Pensa. El conjunt de símbols resultants configuren la identitat del festival.

Producción

D'entre les aplicacions creades destaquen els cartells propis de cada activitat (1200), el cartell general del festival (600), visuals per la web, el programa en format postal (3000) i diverses lones de gran format.

Créditos

Autor 
Genís Carreras
Cliente 
Barcelona Pensa
Director de Arte 
Genís Carreras
Diseñador Gráfico 
Genís Carreras
Ilustración 
Genís Carreras
Copy 
Barcelona Pensa
Tipografía 
Helvetica Neue